Aurea OÜ on Viljandi ettevõte, mis pakub reisijateveo teenust
Viljandimaal, mujal Eestis ja vajadusel ka teistesse riikidesse.

Tegeleme reisijateveoga 19 kohalise bussiga. 
Meie bussijuhtidel on pikaajaline sõidukogemus Baltimaades, Euroopas, Skandinaavias ja Venemaal.